Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ο οσιομάρτυς Νικόλαος της Βουναίνης

[...] Ο βίος του αγίου Νικολάου του Νέου έχει μεγάλη σπουδαιότητα, διότι ο βιογραφούμενος δεν ήταν τυχαίος μοναχός, αλλά φορέας κρατικής εξουσίας στην Θεσσαλία, διορισμένος από τον αυτοκράτορα διοικητής στην Λάρισα, η οποία πιθανώς να ήταν πρωτεύουσα του θέματος της Ελλάδος· μάλιστα είναι ο ίδιος ο άγιος που δρα και αποκρούει τους βαρβάρους. Το κείμενο της βιογραφίας του Αγίου Νικολάου ανήκει στην κατηγορία των "Μαρτυρίων", εφ' όσον αναφέρεται κυρίως στο μαρτύριο του αγίου και όχι μόνο στον βίο του. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)